Giải đấu Candy Rush Wilds tại nhà cái M88

Thời gian khuyến mãi còn 0 ngày 14 giờ 33 phút 12 giâyĐăng ký ngay

CÙNG TRANH TÀI & THẮNG TIỀN MẶT LÊN ĐẾN 4,600 VND

giải đấu candy rush wilds tại nhà cái m88

1. Chương trình dành cho thành viên nhà cái m88 tại Việt Nam.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI (GMT+8)
từ 01-05-2024 00:00:00 đến 2024-05-31 23:59:59

2. Trong thời gian diễn ra, thành viên tham gia có tổng tiền cược cao nhất sẽ được nhận thưởng theo bảng xếp hạng như sau: Trò chơi hợp lệ: Microgaming – Candy Rush Wilds

Xếp hạng Tiền thưởng (VND)
1 4,600
2 3,450
3 – 10 2,300
11 – 20 1,840
21 – 40 1,380
41 – 80 460
81 – 150 345
Tổng 115,000

3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong 5 ngày từ khi chương trình kết thúc.

4. Chỉ có tiền cược thật mới được xem là hợp lệ. Các vé cược Hủy và tất cả trò chơi trong danh sách ngoại lệ sẽ không được tính vào chương trình này.

5. Tất cả trò chơi trong danh sách hợp lệ của chương trình được cập nhật tại đây.

6. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.

Link mới nhất